Anmälningen till din fastighetens underhåll, servicebeställning till företag, jämnförelse av tjänsteproducenter

JULMO

Verktyg för daglig serviceproduktion och uppföljning av dina egna meddelanden

Fortsätt till Mobil

Hantering av fastighetsinformation och kontrakt, skapning av underhållsbok och upphandling

Fortsätt till Pro-tjänst

Kvalitetshantering och rapportering av partnernätverket

Ägarraportering