Vi uppdaterar våra sidorna

Välkommen till våra uppdaterande sidorna. I framtiden vill vi bättre möta våra kundernas behov och har gjort ändringar med detta i åtanke. Förutom layouten uppdaterar vi ochså funktionaliteran på våra sidorna.

Anmälningen till din fastighetens underhåll, servicebeställning till företag, jämnförelse av tjänsteproducenter

JULMO »

Verktyg för daglig serviceproduktion och uppföljning av dina egna meddelanden

Fortsätt till Mobil »

Hantering av fastighetsinformation och kontrakt, skapning av underhållsbok och upphandling

Fortsätt till Pro-tjänst »

Kvalitetshantering och rapportering av partnernätverket

Ägarraportering »